SUOMEN ISLAMILAISEN PUOLUEEN VIHREÄN VALLANKUMOUKSEN OHJELMA VUODELTA 2009 JA EDELLEEN VOIMASSA VUONNA 2014

   Vihreän vallankumouksen ohjelman tarkoituksena on islamin uskon arvomaailman pohjalta edistää tervettä aineellista sekä henkistä hyvinvointia Suomessa sekä muualla maailmassa.
Vihreän ohjelman mukaisesti me ohjaamme yhteiskunnan kehitystä valistuksen ja käytännön toimien kautta tukemalla terveempiä elämäntapoja.
   Vihreän vallankumouksen tavoitteena on terveempi ja turvallisempi islamiin perustuva suomalainen yhteiskunta, jossa aikuiset, nuoret ja lapset voivat elää terveessä maailmassa perustuen inhimilliseen yhteiskuntajärjestelmään ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Vihreä ohjelma palkitsee kansantaloudellisesti ja näin suomalainen yhteiskunta kehittyy paremmaksi sekä kaikki tämä näkyy yleisen elämänlaadun parantumisena.
   Vihreän vallankumouksen laaja yhteiskunnallinen ohjelma on ratkaisu kulutuksen vähentämiseen, ilmaston muutoksen pysäyttämiseen ja ympäristön säästämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Näin me turvaamme Teille ihmisille laadukkaan elämän Suomen tasavallassa.

1. Vihreä vallankumous: perheet ja yksilöt

   Vihreä ohjelma edellyttää ympäristön huomioonottamista valintojen tekemisessä ohjailemalla yhteiskuntaa sekä yksilöä näin ollen vahvistaen perheiden ja yksilöiden elämää mm. edistäen lasten ja nuorten terveitä harrastuksia sekä leirejä ja luontoretkiä järjestämällä islamin uskoon liittyvää opetusta sekä ympäristötietoutta kestävän kulutuksen ideasta ja sen tuomasta hyvinvoinnista.

2. Vihreä vallankumous: Sivistys ja koulutoimi

    Lapsella on oikeus esiopetukseen ja peruskoulutukseen. Kaikilla on oltava mahdollisuus edetä ilmaisessa koulutuksessa kykyjen mukaan. Vihreän vallankumouksen ohjelma kannustaa ihmisiä opiskelemaan kykyjen ja työvoimatarpeen mukaisesti.
    Ruotsin kielen pakollinen opetus kouluissa lopetetaan ja ruotsin kieli muutetaan valinnaisten kielten joukkoon. Ruotsinkielisillä alueilla on oikeus ruotsinkieliseen opetukseen.
    Koulutukseen tulee sisältyä ympäristöarvot ja kestävä kehitys. Opiskelijoiden opintotuki on korotettava riittäväksi kattamaan elinkustannukset opiskelun aikana kelan kautta.

   Koulutuksessa on huomioitava muslimilasten uskonnolliset tarpeet lisäämällä islamin opetusta kouluissa. Muslimilapset tulee vapauttaa koulun musiikkitunnilta, jotta he voisivat lukea sillä aikaa Koraania sekä Koraanin käännöstä tai kuunnella Koraanin resitointia. Muslimipojat- ja tytöt ovat uimahallissa eri tiloissa. Muslimilasten pitäisi säilyttää yksityisyytensä siveellisten arvojen mukaisesti välttäen alastomuutta muiden nähden uimahallissa. Muslimilapset pitää vapauttaa kaikista islamiin kuulumattomista juhlista koulussa. Muslimilapsille voidaan järjestää Koraanin lukua musiikin opetuksen sijaan.
   Me esitämme nykyisen seksuaalivalistuksen muuttamista kouluissa, koska se edistää esiaviollisia suhteita. Me esitämme oikeiden islamilaisten perhearvojen opettamista kouluissa.

3. Vihreän vallankumouksen ohjelma alkoholista ja päihdyttävistä aineista

   Vihreän ohjelman mukaan päihdeongelmainen ohjataan raitistumaan ja tarvittaessa pakkohoitoon. Nuoriso ja lapset ovat vaarassa vapaamielisen alkoholipolitiikan vuoksi, siksi tulisikin julkisilla paikoilla ja julkisissa tiloissa kieltää alkoholin ja päihdyttävien aineiden nauttiminen sekä tehdä se julkisesti rangaistavaksi.
   Päihtyneessä tilassa ajoneuvoa kuljettanut saatettava kovemman julkisen vankeusrangaistuksen alaiseksi sekä kuolemaan johtaneista tilanteista kovempi rangaistus.
   Vihreän ohjelman mukaan tulevaisuudessa sovelletaan islamilaista lakia. Kansantaloudellisesti vapaamielisestä alkoholipolitiikasta tulee suuri lasku. Päihteiden vaaroista tiedotettava enemmän kouluissa ja eri oppilaitoksissa.
    Me esitämme ennaltaehkäisevästi seuraavaa: vihreän ohjelman mukaisesti esitämme alkoholin ja kaikenlaisten päihdyttävien aineiden myynnin kieltämisen Suomessa.
Kansanterveyssyistä tupakan mainonta, käyttö ja myynti on kiellettävä.
Huumerikoksista ja huumeiden myynnistä kovemmat julkiset rangaistukset.
   Näillä toimilla estetään aikuisten, lasten ja nuorten altistuminen alkoholin käyttäjiksi.

4. Vihreä vallankumous: terveydenhoito

   Terveydenhoidon ennaltaehkäisyä kehitetään ohjaamalla kuntoutukseen ja terveisiin elämäntapoihin riittävän ajoissa. Näin edistetään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Me esitämme, että yhteiskunta jatkuvasti kehittää terveydenhoitoa. Terveyskeskuksien ja sairaaloitten erikoislääkäripalvelujen saatavuus turvattava kaikille kansalaisille. Näin yksilö saa tarvitsemansa hoidon ja tiedon ajoissa. Näin vähennetään sairauskuluja.
    Terveydenhoidon kehitys pitää ohjata kohtaamaan olemassa oleva kysyntä. Vihreän vallankumouksen mukaan kenenkään terveydenhoito ei saa olla varallisuudesta kiinni. Kela ei korvaa yksityisten sairaaloiden, lääkäriasemien ja yksityisten hammaslääkärien hoitoa.  Julkisen terveydenhuollon lääkärit ja muu hoitohenkilökunta ei saa työskennellä yksityisellä terveydenhuollon sektorilla. Tämä mahdollistaa kaikille kansalaisille oikeudenmukaisen ja riittävän ilmaisen kunnallisen terveydenhoidon.

5. Vihreä vallankumous: ulkopolitiikka

   Me esitämme vihreän ohjelman mukaisesti palaamista ehdottomaan puolueettomuuspolitiikkaan ja Suomen eroamista Euroopan Unionista ja EMU:sta. Me edistämme puolueettomuuspolitiikkaa suhteissa rajanaapureihin ja muihinkin valtioihin. Vihreä ohjelma antaa Suomen ja Venäjän suhteille erityisaseman pitkän ja hyvän yhteistyön ja ystävyyden johdosta.
   Suomen puolueettomuus on paras turvallisuustakuu
Suomelle ja Venäjälle. Puolueettomuus mahdollistaa maiden välisten hyvien suhteiden tulevan kehittämisen.
   Vihreän vallankumouksen ohjelma pitää Suomen Naton ulkopuolella. Sekä me edistämme ajatusta ydinaseettomasta Pohjolasta. Me kunnioitamme toisten valtioiden koskemattomuutta ja suvereniteettia.
   Suomen islamilainen puolue vastustaa monikansallisiin joukkoihin osallistumista kansainvälisissä operaatioissa.

6. Vihreä vallankumous: muslimien oikeudet

   Miehille ja pojille oikeus teetättää ympärileikkaus julkisessa terveydenhoidossa. Islamilainen halal-teurastus pitää sallia. Muslimeille oikeus pukeutua islamin mukaisesti kouluissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Muslimilla oikeus pukeutua työssä islamin mukaisesti. Muslimeilla oikeus rukoilla työajalla työpaikalla, kun on rukouksen aika. Muslimilla oikeus päästä perjantaina työstä moskeijaan yhteisrukoukseen. Islamin periaatteen mukainen avioitumismahdollisuus muslimimiehelle neljän naisen kanssa. Muslimeilla oikeus perustaa islamilaisia instituutteja, kouluja, hautausmaita ja moskeijoita.

7. Vihreä vallankumous: maahanmuuttajat
   Maahanmuuttajien koulutusta ja kotoutumista Suomeen pitää tehostaa. Maahanmuuttajille opetettava kestävän kehityksen mukainen elämäntyyli ja kierrätys. Maahanmuuttajien yleistä koulutusta ja etenkin suomen kielen opetusta tulee edistää ottamalla huomioon työvoiman tarve ja maahanmuuttajan koulutustausta. Kielikoulutusta ja kansalaistaitojen opetusta maahanmuuttajille tulee tehostaa. Kotien ennalta ehkäisevän palo- ja sähköturvallisuuden opastus ja valistus pakolliseksi. Maahanmuuttajien info-keskusten perustaminen eri paikkakunnille.

8. Vihreä vallankumous: koroton islamilainen pankkijärjestelmä

   Vihreä vallankumous ajaa Suomeen korotonta islamilaista pankkijärjestelmää. Näin estetään velallisten velkaantuminen korkojen vuoksi ja voidaan hillitä inflaatiota ja korkomenot jäävät pois. Tämä vähentäisi kansainvälisten finanssikriisien vaikutusta Suomeen.  
   Taloustaantumien yleinen syy on ollut pankkien korkopolitiikka ja holtiton korollinen lainananto. Koroton pankkijärjestelmä rauhoittaa rahamarkkinat. Koroton pankkijärjestelmä rahoittaa talouselämän ja mahdollistaa talouselämän toiminnan kohtuullisella voitolla. Islamilainen pankki ei perustu riistoon.

9. Vihreä vallankumous: työllisyyspolitiikka

   Vihreän ohjelman mukainen täystyöllisyys muodostuu siten, että suuret pörssiyhtiöt kansallistetaan tukemaan täystyöllisyyttä lopettamalla pörssikeinottelu sekä tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yhteiskunnan tulee edistää kysynnän mukaista työvoiman koulutusta.   
   Meidän ohjelmassamme meidän yhteiskunnassamme teollisuuden, palvelujen ja muiden alojen aktiivisten toimintojen kautta saavutetaan täystyöllisyys edistämällä suurteollisuuden tuotannollisia tavoitteita sekä vientiä. Kansallistetuissa yrityksissä pyritään lisäämään voimakkaasti tuotannon jalostusastetta. Se mahdollistaa voittojen jäämisen kotimaahan. Se mahdollistaa lisätä työpaikkoja ja kehittää kannustavia palkkausjärjestelmiä.
   Vihreän ohjelman kestävän kehityksen ajatus mahdollistaa kotimaisten energiaratkaisujen laajamittaisen tutkimustyön, joka mahdollistaa kotimaisten energioiden käyttöönoton luoden energiaa tuottavia yrityksiä. Tämä mahdollistaa uusien työpaikkojen luomisen.
   Kestävän kehityksen mukaisesti valtakunnallisen kierrätystoiminnan toteuttaminen huomioiden laajamittaisesti kierrätyksen kaikki eri osa-alueet sekä palvelupisteiden- ja keskuksien rakentaminen ja niiden yhteensovittaminen. Kotimaisten ympäristöystävällisten polttoaineiden ja voiteluaineiden tutkimustoiminta ja kehitystyö tuotannon aloittamiseksi kokonaan tuontipolttoaineiden korvaamiseksi. Ympäristöystävällisten polttoaineiden ja voiteluaineiden tuotantolaitosten ja jakeluverkon rakentaminen.
    Näillä toimilla on laaja työllistävä vaikutus.

10. Vihreä vallankumous: ympäristöarvot

   Vihreän vallankumouksen ohjelman mukaisesti me esitämme ympäristön arvostamista ja me esitämme seuraavia toimia:
    kestävän kehityksen mukaista elämäntyyliä, johon yhteiskunta voimakkaasti panostaa valistamalla, ohjaamalla ja kehittämällä olosuhteita, jotka mahdollistavat edellä mainitun toteuttamisen arkipäivän elämässä tehden siitä luonnollisen elämäntyylin- ja tavan.
   Vihreän ohjelman mukainen energia ja sen tuottaminen ympäristöystävällisesti huomioiden olemassa olevat luonnonvarat. Esimerkiksi rypsistä voidaan valmistaa dieselöljyä ja voiteluaineita.  Puusta saatavalla etanolilla voidaan jalostaa polttoainetta autoihin. Tämä vähentäisi öljyn kulutusta. Energiahakkeen käytön lisääminen lämmön ja sähkön tuotannossa. Tuulivoiman lisääminen. Pajujen kasvattamista lisättävä energiaksi ja pahnan käyttö energiaksi. Aurinkoenergian hyötykäyttö. Puubrikettien valmistaminen. Maalämmön käyttö.     
   Yhteiskunnan rahoitettava vihreän energian kehittämistä ja tuottamista.
   Julkisen liikenteen kehittäminen huomioiden haja-asutusalueet.
Matkahuolto Kaupungeissa raideliikenteen kehittäminen esimerkiksi raitiovaunut ja pääkaupunkiseudulla metroverkon laajentaminen. Junaliikenteen kehittäminen rataverkkoa laajentamalla ja peruskorjaamalla.
Valtion Rautatiet VR
   Matkustajaystävällinen lipun hinnoittelu, jotta se olisi kilpailukykyinen yksityisautoilulle. Julkisen liikenteen tulee kattaa koko maa. Valtion tuki julkiselle liikenteelle.
   Vihreän ohjelman mukaisesti esitämme ydinvoimasta luopumista, kun korvaava energia on saatu kehitettyä.
   Turhan uuden kuljetuskaluston ostaminen verotuksen poistojen saamiseksi estettävä verotuksellisesti. Pitkään samaa kalustoa käyttävä yritystä palkitaan verotuksellisesti. Kierrätyksen lisääminen valtion kannustamana ja johtamana. Kierrätyspisteet koko maan kattavaksi. Ihmisten valistaminen kierrätyksen merkityksestä.

11. Vihreä vallankumous: sosiaalipolitiikka

   Me esitämme vihreän ohjelman mukaisesti kaikkien kansalaisten sosiaalisten palveluiden oikeudenmukaista ja tasapuolista tuottamista yhdeltä luukulta esimerkiksi kelasta.  
   Toimeentulotuen myöntämisen perusteet ovat aina yksilölliset tilanteet. Huomioiden tasapuolisesti tarpeet. Palvelut tulee kehittää tarpeiden mukaan. Asumistukijärjestelmä tulisi poistaa ja tilalle kehittää edullisia vuokra-asuntoja, jotka mahdollistaisivat ihmisille kaikilla tulotasoilla asuminen vuokra-asunnossa edullisesti turvaamalla normaalin elämisen mahdollisuudet. Tämän vuoksi ihmisten ei tarvitsisi tehdä asumistukihakemuksia. 
   Toimeentulotuen sairaspäivärahojen myöntäminen kelasta. Tämän edellä kerrotun edellytyksenä on asunto- ja tonttikeinottelun täydellinen kielto. Valtio lunastaa rakennusmaan itselleen. Valtio valvoo hintoja. Kaikenlainen keinottelu estetään yhteisen hyvän eduksi.  
   Vihreä ohjelma takaa kaikille kansalaisille täystyöllisyyden. Näin ollen työttömyyttä ei ole. Sen johdosta ei tarvita työttömyysturvajärjestelmää. Sosiaaliedut ja eläkkeet korotettava indeksin mukaisesti. Sosiaaliedut nostettava riittävälle tasolle.
    Kehitysvammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeiden ja elämänlaadun huomioiminen ja heidän kuntouttamisensa ja heidän koulutusnäkökulmiensa huomioiminen ja niiden kehittäminen ja eläkeratkaisujen helpottaminen. Vammaisten ja vanhusten asumisolosuhteiden kehittäminen huomioiden heidän erityistarpeensa.
   Vihreän vallankumouksen ohjelma pyrkii huomioimaan ihmisten tarpeet ja inhimillisen elämän. Lapsiperheiden elämisen helpottaminen. Vihreä vallankumous kannustaa perustamaan perheitä ja hankkimaan lapsia. Siksi kiinnitämme huomiota perheiden toimeentuloon helpottaaksemme heidän elämäänsä lapsilisien nostamisella indeksin mukaisesti.

12. Vihreä vallankumous: asuntopolitiikka

   Me esitämme erilaisten asuntotuotantomallien toteuttamista, joka takaa kaikille kansalaisille perusoikeuden asuntoon. Pitää kehittää omistusasumisen eri muotoja ja lisätä edullisten vuokra-asuntojen rakentamista siten, että valtio lunastaa rakennusmaat. Näillä toimilla asunnottomuus voidaan poistaa kiireisesti ja on turvattava kaikille kansalaisille oikeus asuntoon.
    Asunnon ostoon pitkäaikaisia korottomia lainoja. Näillä toimilla on tervehdyttävä vaikutus työllisyyteen ja asunnottomuuteen.

13. Vihreä vallankumous: talouspolitiikka

   Vihreän ohjelman mukaisesti me kansallistamme kaikki suuret kansainväliset sekä kotimaiset keinottelevat pörssiyhtiöt ja pörssiin viedyt valtionyhtiöt. Valtion omistamat yhtiöt tuottavat osinkotulojen kautta omistajalleen tuloja. Näillä toimilla me saavutamme täystyöllisyyden ja työntekijöiden päätösvallan lisäämisen näissä yrityksissä, niiden johtamisessa ja kehittämisessä.
    Perustamalla työpaikkaneuvostot hallinnoimaan yrityksiä ammattijohtajien kanssa. Työpaikkaneuvostot ohjaavat yrityksen palkka- ja sosiaalisia sekä henkilöstöpoliittisia ratkaisuja yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Neuvostot asettavat vuositavoitteet, viisivuotiset- ja kymmenvuotissuunnitelmat yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Työpaikkaneuvoston jäsenet työntekijät valitsevat keskuudestaan.

   Vihreä ohjelma edistää itsenäisiä ammatinharjoittajia ja pientä yritystoimintaa. Helpotamme valtion kautta yritysten asemaa islamilaisen oikeudenmukaisen verotuksen ja korottoman islamilaisen pankkijärjestelmän mukaisesti.
    Yleinen verotusprosentti on kymmenen koskien työntekijöitä, ammatinharjoittajia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä osuuskuntia. Islamin mukainen almuvero kaksi ja puoli prosenttia maksetaan kerran vuodessa olemassa olevasta omaisuudesta. Eläketurva muodostuu työeläkkeen kautta. Kotiäideille muodostuu työeläkkeen mukainen eläketurva.
    Työntekijöiden ja ammattiliittojen asema on turvattava. Arvonlisävero poistetaan kokonaisuudessaan. Talouspolitiikan on oltava sosiaalisesti oikeudenmukaista, koska islamin mukaan yhteiskunnan pitää perustua sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.
   Vakuutusyhtiöiden ja eläkevakuutusyhtiöiden ja apteekkien ottaminen valtiolle. Suuret pörssiyhtiöiden tapaiset kauppayhtiöt ja suuret osuuskaupat valtiolle. Lääkeyhtiöt valtiolle. Postipalvelut valtiolle. Uudet postitoimipaikat valtion hoitoon. Suurten pörssiyhtiöiden tapaiset kuljetusliikkeet valtiolle. Pankkien valtiollistaminen islamilaiseksi korottomaksi pankkijärjestelmäksi.
    Vihreä ohjelma mahdollistaa työntekijöiden perustaa osuuskuntia eri aloilla siten, että huomioidaan yhteiskunnan ohjaus tarpeitten mukaisesti. Näillä yritystoiminnan eri toimilla vihreään vallankumoukseen perustuva ajattelutapa pyrkii kohti sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa antaen sen kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa ja toteuttaa vihreän vallankumouksen ideologiaa.14. Vihreä vallankumous: maatalouspolitiikka

   Suomen maatalous on turvattava ja omavaraisuutta tulee lisätä suosimalla kotimaisia elintarvikkeita. Tulee edistää vaihtoehtoisia viljelykasveja. Luomutuotannon lisääminen ympäristöarvojen mukaisesti laadukkaiden ja terveellisten elintarvikkeiden tuottamiseksi ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Luomumarkkinoiden edistäminen.
    Pientilojen erikoistumista edistetään esimerkiksi vihanneksien ja juureksien tuottamisella. Maatilojen tuotannon omaa jalostusastetta lisättävä. Me vastustamme ympäristöä saastuttavaa tehomaataloutta.
    Maatalouden tukijärjestelmä on osoittautunut ongelmalliseksi, siksi vihreän vallankumouksen mukaisesti kaikki suurtilat valtiollistetaan tai muodostetaan niistä osuuskuntia. Näillä voimakkailla toimilla on mahdollista järkevöittää luomutuotantoa ja parantaa tilojen kannattavuutta. Tämä mahdollistaa maatalouden tukijärjestelmän poistamisen.
   Valtion ja osuuskuntien tilat laativat vuosi- ja viisivuotissuunnitelmat tuotannollisissa toimissaan sekä markkinoinnissaan. Tämä mahdollistaa maatalouden konekannan järkevän hankkimisen ja koneiden hyötykäytön useilla tiloilla.
    Kotimaisen elintarviketeollisuuden tuotantokapasiteetin ja jalostusasteen lisääminen kotimaan markkinoilla ja viennissä käyttämällä pelkästään kotimaisen maatalouden raaka-aineita. Valtio valvoo maataloustuotteiden tuontia rajoittamalla myös kotimaassa tuotettavien tuotteiden tuontia. Valtio valvoo maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hintoja turvaten kuluttajille edulliset hinnat.
   Me kiellämme geenimanipuloitujen elintarvikkeiden tuottamisen. Sianlihan tuotannon korvaaminen muulla tuotannolla. On todettu sianlihan haitallinen vaikutus ihmiseen. Sianlihan tuotannosta muodostuvat ympäristöhaitat. Sianvirtsaa käytetään pelloilla lannoitteena, joka sisältää voimakkaasti ammoniakkipitoisia aineosia, jotka saastuttavat ja rehevöittävät vesistöä. Koraani kieltää sianlihan käytön ihmisen ravintona.
   Kalojen jalostusastetta ja kotimaisen kalan kulutusta lisättävä. Me lisäämme lampaanlihan, vuohenlihan ja kaninlihan sekä lihakarjan luomutuotantoa. Näillä edellä mainituilla ratkaisuilla on työllisyyttä lisäävä vaikutus meidän yhteiskunnassamme.SIP - Suomen Islamilainen Puolue

SIP - Suomen Islamilainen Puolue
SIP - Suomen Islamilainen Puolue 
            
                                                   Puolueohjelma
     
                                       Kannattajakortti       
 
                           Tue Toimintaamme
       
                Kampanjat

            Tiedotteet
             
            Etusivu
             
            Yhteystiedot